Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/ητριών για έκδοση πιστοποιητικών

Αγαπητές φοιτήτριες

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Παρακαλούμε δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση πιστοποιητικών:

https://it.auth.gr/el/siscertRequest

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικού μέσω ΚΕΠ.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τηλεργασίας προσωπικού, η Γραμματεία του Τμήματος εξακολουθεί να εξυπηρετεί με φυσική παρουσία ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

Παρακαλείσθε θερμά να μην προσέρχεστε χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, γιατί δυσχεραίνεται περαιτέρω η λειτουργία της Γραμματείας.