Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/ητριών για δήλωση ξένης γλώσσας

ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες (εισακτέοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (πανεπιστημιακό e-mail)

έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

στη διεύθυνση info@psy.auth.gr

με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

στο οποίο θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους και την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν (Αγγλική/ Γαλλική/ Γερμανική).

 

Σημείωση:

Στο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διδάσκονται δύο επίπεδα μαθημάτων Ξένης Γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/τριες.

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές/τριες που έχουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική διδάσκονται τέσσερα (4) επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας.

Υπενθύμιση:

Η εγγραφή στα υπόλοιπα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου γίνεται από τη Γραμματεία χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους των φοιτητών/τριών.