Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας-Βεβαίωση μη οφειλής για τους φοιτητές/ήτριες που υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πτυχίου

΄Ολοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψυχολογίας προκειμένου να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής προς τη βιβλιοθήκη μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω https://www.lib.auth.gr/el/2070 και να λάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής ηλεκτρονικά την οποία και θα αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος για να ορκιστούν. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους/τις φοιτητές/τριες που ήδη είχαν επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη. Θα πρέπει να κάνουν εκ νέου τη διαδικασία.

 

Από τη βιβλιοθήκη του

Τμήματος Ψυχολογίας.