Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Ψυχολογίας

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας θα παραμείνει κλειστή τις επόμενες ημέρες λόγω ασθένειας.