Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν με τη νέα διαδικασία την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

 

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ΔΕΝ θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.