Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμ. Ψυχολογίας

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας θα εξυπηρετεί τα μέλης της αποκλειστικά και μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού. Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται μετά την αποστολή e-mail (enixarli@psy.auth.gr). Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή υλικού.