Βιβλία χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τις κατηγορίες φοιτητών/τριών που πήραν μετεγγραφή

Από το Υπουργείο ανακοινώθηκε ότι οι φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες των μετεγγραφόμενων –μετακινούμενων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου, στο πληροφορικό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, μαζί με τη δήλωση των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

Σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν, οι δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στο τέλος Μαρτίου.