Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας-Mαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ., εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.