Ψήφισμα Συνέλευσης για την απώλεια της ομότιμης καθηγήτριας Δήμητρας Παπαδοπούλου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της διακεκριμένης συναδέλφου

Δήμητρας Παπαδοπούλου

Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, και διευθύντριας επί σειρά ετών της Έδρας UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην ίδρυση της οποίας έπαιξε τον κύριο ρόλο.
Ως ελάχιστο δείγμα τιμής για την επιστημονική και κοινωνική προσφορά της, το Τμήμα Ψυχολογίας ομόφωνα αποφάσισε:
1.     Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπoούσας
2.     Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον ιστότοπο του τμήματος Ψυχολογίας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Μαρία- Ελένη Κοσμίδου

Καθηγήτρια