Διαδικασία δήλωσης πτυχιακής εργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Διαδικασία κατάθεσης εντύπου για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οι φοιτητές/τριες που θα αναλάβουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πτυχιακή εργασία θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Μετά την αποδοχή του διδάσκοντα/της διδάσκουσας,

ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει δύο (02) βήματα.

Βήμα 1.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία της Δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, έτος σπουδών, επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, εξάμηνο και ακαδημαϊκό έτος, ονοματεπώνυμο συνεργάτη εφόσον υπάρχει. Στο πεδίο «Ο δηλών/ Η δηλούσα» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας,

Βήμα 2

Αποστέλλει από το πανεπιστημιακό του/της email το έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επιβλέποντα /της επιβλέπουσας.

Στη συνέχεια, ο επιβλέπων/ η επιβλέπουσα αποστέλλει με απαντητικό email τη συναίνεσή του/της με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος και το έντυπο μαζί με τη συναίνεση αρχειοθετείται.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο φοιτητής/τρια ΔΕΝ χρειάζεται να καταθέσει το έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος με φυσική παρουσία.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος