Λειτουργία Βιβλιοθηκών ΑΠΘ (Κεντρικής & περιφερειακών) από 14.6.2021

Ανακοίνωση από τη Βιβλιοθήκη-Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

------------------------------------------------------

Σχετικά με τη λειτουργία της κεντρικής και των περιφερειακών βιβλιοθηκών του ΑΠΘ θα θέλαμε να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021 τ. β΄), οι βιβλιοθήκες επανέρχονται από 14 Ιουνίου 2021 και τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021, σε πλήρη λειτουργία.

 

2.    Όλες οι δια ζώσης υπηρεσίες (παραλαβή βιβλίων για δανεισμό, παραλαβή βιβλίων με διαδανεισμό, παραλαβή άρθρων, επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «Εύδοξος» κ.λπ.), με εξαίρεση τη λειτουργία του αναγνωστηρίου  γίνονται κανονικά  μετά από ραντεβού. Η απόφαση για τη μη λειτουργία του αναγνωστηρίου των φοιτητών, λήφθηκε με συναίσθηση της ευθύνης για την προστασία της υγείας των φοιτητών μας, και ως συνέχεια των αποφάσεων των Συνελεύσεων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας για διενέργεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας και των εξετάσεων αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Παράλληλα, συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες.

 

3.    Οι Βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Επίσης, όσοι επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες είναι υπόχρεοι σε Covid self test  και θα πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό έγγραφο όταν τους ζητηθεί.

---------------------------------------------