Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε το χρονοδιάγραμμα έναρξης-λήξης των εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2021-22 στο συνημμένο αρχείο: