Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έναρξης-λήξης των εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2021-22 στο συνημμένο αρχείο:

 

Συνημμένα Αρχεία: