ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Σεπτέμβριος 2021

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ, Φ.Π., ΑΓΓΛΙΚΟ, ΓΑΛΛΙΚΟ, ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα των Γερμανικών θα πρέπει να το δηλώσουν στη διδάσκουσα, μέσω mail : ealexiad@lance.auth.gr, το αργότερο μέχρι 15-9-2021.

  • Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω της πλατφόρμας zoom του ΑΠΘ, σε γκρουπ των τριών ατόμων.
  • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάμερα και μικρόφωνο και να μπορούν να μου επιδείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα.
  • Η εξέταση των Α και  Β εξαμήνων θα γίνει Πέμπτη 23-9-2021,  9.30-10.30
  • Η εξέταση των Γ και  Δ εξαμήνων θα γίνει Πέμπτη 23-9-2021 , 11.00-12.00
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό mail με το link και την ώρα που ξεκινάει η εξέτασή τους

 

Η Διδάσκουσα

Ελπινίκη Αλεξιάδου