ΣΝΕΓ: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ (ανακοιν.7.921)

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη νέα ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ  αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.  

(Η ανακοινοποίηση αφορά σε αλλαγές στα α και β εξάμηνα)

Συνημμένα Αρχεία: