«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022»- Δημοσίευση επαναπροκήρυξης

Αναρτήθηκε σήμερα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 216785/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.