Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) ΑΠΘ.