Έναρξη μαθημάτων με ανάθεση διδασκαλίας (ανακοινοποίηση)

Τα μαθήματα ΨΥ 300 Στατιστική Ι, ΨΥ 885 Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και ΨΥ431 Συμβουλευτική Ψυχολογία, τα οποία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα διδαχθούν με ανάθεση από τις κ. Χ. Βαϊοπούλου, Δ. Ζηλιασκοπούλου και Θ. Καστράνη αντίστοιχα, θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 18-22 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα ΨΥ 652 Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού  & της Οικογένειας, θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.