Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις φοιτητές/τριες του 5ου εξαμήνου φοίτησης, 22.10.2021

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  5ου εξαμήνου φοίτησης να παρευρεθούν σε ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 10 π.μ. διαδικτυακά με τα παρακάτω θέματα:

  • Ορθή υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων
  • Ενημέρωση για την εκπόνηση διπλωματικής
  • Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας
  • Έλεγχος Προϋποθέσεων για τη Λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας
  • Προγραμματισμός του Προγράμματος Σπουδών από την πλευρά των φοιτητών/τριών
  • Πρακτική άσκηση  & ERASMUS

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση θα ακολουθήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν από τους φοιτητές/τριες.
Θα αποσταλεί πρόσκληση στο πανεπιστημιακό e-mail των φοιτητών/τριών πέμπτου (5ου) εξαμήνου στην οποία θα αναφέρεται ο σύνδεσμος της συνάντησης.