Ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021- Συμπληρωματική ανακοίνωση (3.11.21)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενημερώνουμε ότι όσοι/ες τελειόφοιτοι/ες έχουν αιτηθεί και έχουν ήδη λάβει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών θα πρέπει απλώς να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε ορκωμοσία στην οποία θα δηλώνουν ότι:

1. Έχουν καταθέσει στη Γραμματεία τα σχετικά δικαιολογητικά και

2. Έχει εκδοθεί ύστερα από αίτησή τους Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.