Έναρξη μαθήματος "ΨΥ 652 Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού & της Οικογένειας"

Το μάθημα ΨΥ 652 Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού & της Οικογένειας (διδάσκουσα: κ. Λ. Μιχαλοπούλου) θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (8.30-11.00, αίθ. 108 ΝΚ)