Διαδικασία Ορκωμοσίας 16ης Δεκεμβρίου 2021

Σε συνέχεια της από 27/10/2021 ανακοίνωσης σχετικά με την τελετή ορκωμοσίας Δεκεμβρίου 2021 σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Η τελετή θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Η συμμετοχή εξ αποστάσεως, μπορεί να γίνει μόνο για όσους/ες φοιτητές/τριες βρίσκονται στο εξωτερικό ή έχουν σοβαρούς λόγους υγείας.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει η αδυναμία συμμετοχής με φυσική παρουσία να αποδεικνύεται εναλλακτικά με: α) βεβαίωση εργασίας β) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό γ) βεβαίωση παρακολούθησης ΠΜΣ στο εξωτερικό δ) βεβαίωση από δημόσια αρχή για λόγους υγείας.

Οι απόφοιτοι/ες των παραπάνω κατηγοριών, πρέπει να δηλώσουν έως την Παρασκευή, 26/11/2021 με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος (info@psy.auth.gr), μαζί με το αντίστοιχο αποδεικτικό, ότι θα συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία.

Η είσοδος στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, θα γίνεται από  την κεντρική είσοδο της Εγνατίας οδού, μετά από έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου που έχει διεξαχθεί έως 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής (10:00 π.μ.), και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο).

Ταυτόχρονα θα γίνεται έλεγχος για την είσοδο στην αίθουσα των προσώπων που έχουν δικαίωμα να παραστούν. (Απόφοιτοι/ες, καθώς και δύο (2) επιπλέον άτομα το ανώτερο για κάθε έναν από αυτούς/ές).

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευρισκόμενους σε όλη τη διάρκεια της τελετής. Η φωτογράφιση χωρίς μάσκα θα πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

΄Ωρα προσέλευσης φοιτητών/τριών που θα ορκιστούν: 09:30 π.μ.

Για την πρόσβαση στο εικονικό δωμάτιο ορκωμοσίας των τελειοφοίτων, που θα συμμετάσχουν στην τελετή εξ αποστάσεως, θα τους αποσταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής, το Meeting ID και το Passcode με την επισήμανση να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, ώστε να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθούν στη συνεδρία με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο ΑΠΘ.