Διαδικασία εγγραφής φοιτητών/τριών δικαιούμενων μετεγγραφής

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση: