Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2021-2022 (ανακοινοποίηση 21.3.22)

21.3.2022: Επικαιροποίηση ως προς το μάθημα ΨΥ 219: Βιοψυχολογία Ι (χωρισμός ακραατηρίου σε 2 τμήματα). Κατά τα λοιπά το ωρολόγιο παραμένει το ίδιο.

15.3.2022 Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Γαλλικά Β΄εξαμήνου. 

14.3.2022: Επικαιροποίηση ως προς το μάθημα ΨΥ400 Στατιστική ΙΙ (διδάσκουσα: κ. Βαϊοπούλου). Κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο.

 

Το επικαιροποιημένο (2.3.22) ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2021-22 δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

[Η επικαιροποίηση αφορά τα μαθήματα Γαλλικά Β' εξαμήνου (αίθουσα διδασκαλίας) και το ΨΥ 862 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γνωστική - Συμπεριφορική  Ψυχοθεραπεία (το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-22). Κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο.]