Ανάθεση πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαικό έτος 2022-2023

Η ανάθεση πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαικό έτος 2022-2023 ξεκινά, σύμφωνα με τον κανονισμό, την 1η Ιουνίου 2022. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθούν από τα μέσα Μαίου τις ανακοινώσεις διδασκόντων για τυχόν ανακοινώσεις από τους/ις διδάσκοντες/ουσες που ενδιαφέρονται να τους/ις εποπτεύσουν αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και επιλογής πτυχιακών εργασιών που θα ακολουθήσουν.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μην προσεγγίζουν διδάσκοντες/ουσες σχετικά με τις πτυχιακές εργασίες εκτός του προβλεπόμενου χρόνου και της προβλεπόμενης διαδικασίας.