ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες & Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΑΠΘ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Μεταπτυχιακούςες Φοιτητές/τριες και Υποψήφιους/ες Διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο: