Οδηγίες για τους φοιτητές/ήτριες που έχουν επιλεγεί για μετακίνηση Erasmus+ Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2022-23

Όσοι/ες έχετε επιλεγεί για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2022-23)

-θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις "Οδηγίες για τους/τις επιλεγέντες/είσες" που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας 

-θα πρέπει να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή Ενημερωτική συνάντηση του ΤΕΕΠ στις 25.5.2022 (Σχετικές ανακοινώσεις: https://eurep.auth.gr/el/node/2251 ή http://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/7252

 -Σε περίπτωση που έχετε συγκεκριμένες απορίες που δεν απαντώνται από τις Οδηγίες  το webinar του ΤΕΕΠ μπορείτε 
-να συμβουλεύεστε τη Συντονίστρια Erasmus + αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Τατά (η κ. Γωνίδα είναι σε επιστημονική άδεια κατά το τρέχον εξάμηνο) ή την κ. Τσαπουτζόγλου*, στις ώρες συνεργασίας τους

Προσοχή: Μέχρι το τέλος Μαϊου, προτεραιότητα στις ώρες συνεργασίας θα έχουν οι φοιτητές/ήτριες που θα μετακινηθούν στο χειμερινό εξάμηνο.