Παράταση δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021 -2022

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι παρατείνονται τα διαστήματα δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης η 18η Μαΐου 2022 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής η 31η Μαΐου 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωση.