Αθανασιάδου Χριστίνα

Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Γραφείο: Γραφείο 208γ, 2ος όροφος, παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Τηλέφωνο: +302310997992

Η Χριστίνα Αθανασιάδου αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με κατεύθυνση στην Ψυχολογία. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον (M.Ed., University of Houston, Texas, U.S.A.) και διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στο πεδίο των εφαρμογών της συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα και σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων, έμφυλων σχέσεων και διακρίσεων φύλου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με θέμα το σχολικό εκφοβισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία των νέων, την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την ισότητα των φύλων στον χώρο της Εκπαίδευσης, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και γονείς. Εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Συντονίστρια του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2011-2019), ενώ από το 2019 είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και της Επιστημονικής Επιτροπής του Παιδικού Κέντρου του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέρονται εντάσσονται στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και εστιάζουν στις εφαρμογές της συμβουλευτικής στο σχολείο και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Ειδικότερα, η έρευνά μου αφορά στην μελέτη φαινομένων που θέτουν σε κίνδυνο μαθητές/ήτριες (π.χ. εκφοβισμός, κυβερνο-εκφοβισμός, sexting), στον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών/τριών, στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε δεξιότητες συμβουλευτικής, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των συντροφικών σχέσεων. Το τελευταίο διάστημα εμπλέκομαι ερευνητικά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας, στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική στο σχολείο, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ισότητα φύλων, εκφοβισμός, παρενόχληση

Touloupis, Th., & Athanasiades, C. (in press). Internet addiction among students of Psychology: The role of resilience and perceived economic hardship. Psychology.

Αθανασιάδου, Χ. (Επ. Εκδ.) (2020). Συμβουλευτική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg.

Φλούλη, Α., Αθανασιάδου, Χ., & Τουλούπης, Θ. (2020). Συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Στο Χ. Αθανασιάδου (Επ. Έκδ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές (σελ. 201-239). Αθήνα: Gutenberg.

Touloupis, Th., & Athanasiades, C. (2020). Information and communication technologies teachers’ perspective regarding online risk behaviors in school age. International Online Journal of Primary Education, 9(1), 1-17.

Touloupis, Th., & Athanasiades, C. (2020). A comparison between primary school principals’ and teachers’ perceptions of students’ online risk behaviors: The role of perceived self-efficacy. Cambridge Journal of Education, 50(4) 1-18.

Τουλούπης, Θ., Αθανασιάδου, Χ., & Κιοσέογλου, Γ. (2018). Η οπτική των δασκάλων σχετικά με τη ριψοκίνδυνη διαδικτυακή συμπεριφορά μαθητών/τριών δημοτικού: Ο ρόλος της επαγγελματικής ικανοποίησης και της εξουθένωσης. Hellenic Journal of Psychology, 15, 40-75.

Sorrentino, A., & Athanasiades, C. (2018). Cyberbullying in Greece. In A. C. Baldry, C. Blaya & D. Farrington (Eds.) International perspectives on cyberbullying: Prevalence, risk factors and interventions (pp. 189-204). Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature.

Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzis, V., & AthanasiadesC. (2017). Women as counselling and psychotherapy clients: Researching the therapeutic relationship. The European Journal of Counselling Psychology, 6(1), 138-161.

Touloupis, Th., & Athanasiades, C. (2017). Principals’ attitudes towards risky internet use of primary school students: The role of occupational factors. Education and Information Technologies, 23, 497-516.

Δεληγιάννη, Β., & Αθανασιάδου, Χ. (2017). Κουλτούρες της θηλυκότητας και γυναικείες ταυτότητες στο ελληνικό πλαίσιο: Εφηβικές αναμνήσεις δύο γενεών γυναικών. Στο Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Τζήκας, & Β. Φούκας (Επ. Έκδ.) Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19ος και 20ος αιώνας) (σελ. 413-430). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Athanasiades, C., Baldry, A. C., Kamariotis, Th., Kostouli, M., & Psalti, A. (2016). The “net” of the internet: Risk factors for cyberbullying among secondary school students in Greece. European Journal on Criminal Policy and Research. Doi: 10.1007/s10610-016-9303-4

Athanasiades, C., & Giovazolias, Th. (Eds.) (2016). Postgraduate Research in Counselling Psychology in Greece. The European Journal of Counselling Psychology, 5(1), 1-3.

Kostouli, M., Xanthopoulou, D., & Athanasiades, C. (2016). Economic strain and subjective well-being in married couples with children: A dyadic analysis. The European Journal of Counselling Psychology, 5(1), 43-61.

Athanasiades, C., Kamariotis, H., Psalti, A., Baldry, C. A., & Sorrentino, A. (2015). Internet use and cyberbullying among adolescent students in Greece: The “Tabby” Project. Hellenic Journal of Psychology, 12, 14-39.

Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2014). Greek female clients’ experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological analysis. International Journal for the Advancement of Counselling. DOI 10.1007/s10447-014-9227-y

Τουλούπης, Θ., & Αθανασιάδου, Χ. (2014). Η ριψοκίνδυνη χρήση της νέας τεχνολογίας μεταξύ μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Εθισμός στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Hellenic Journal of Psychology, 11, 83-110.

Loewenthal, D., Malikiosi-Loizos, M., & AthanasiadesC. (Eds.) (2013). The psychological therapies’ response to the economic crisis in Europe – is a psychosocial response required? European Journal of Psychotherapy & Counselling, 15(4), 307-310.

Χουχούλη, Β., Αθανασιάδου, Χ., & Γεωργάκα, Ε. (2012). Ο λόγος των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης για την αναπηρία. Ψυχολογία, 19(3), 313-332.

Αθανασιάδου, Χ. (2012). Φεμινισμός και Ψυχολογία: Συνέπειες στην έρευνα, στην κλινική πρακτική και στη συλλογική κοινωνική δράση. Ψυχολογία, 19(2), 230-236.

Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 289-308.

Κοτρώνη, Ε., & Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η δια του λόγου κατασκευή της ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών. Ψυχολογία, 18(3), 363-380.

Ψάλτη, Α., & Αθανασιάδου, Χ. (2011). Συμβουλευτική παιδιών/εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Στο Μ. Κωνσταντίνου & Μ. Κοσμίδου (Επ. Έκδ.) Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών (σελ. 271-291). Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (2011). Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο. Hellenic Journal of Psychology 8(1), 66-95.

Athanasiades, C., & Deliyanni-Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying among secondary school students. Psychology in the Schools, 47(4), 328-341.

Athanasiades, C. (2008). Towards an integrated identity in counselling psychology: Graduate, professional and academic experiences. Counselling Psychology Quarterly, 21(3), 237-245.

Athanasiadou, C. (1998). Book review “Shaping the future of Feminist Psychology: Education, research and practice”, J. Worell & N. G. Johnson (Eds.). Feminism & Psychology, 8(4), 494-497.

Athanasiadou, C. (1997). Postgraduate women talk about family and career: The discursive reproduction of gender difference. Feminism & Psychology, 7(3), 321-327.