Αλευριάδου Αναστασία

Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία με Έμφαση στις Ψυχοεκπαιδευτικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή
Γραφείο:
Τηλέφωνο:

H Αναστασία Αλευριάδου είναι κάτοχος πτυχίου με κατεύθυνση την Ψυχολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατεύθυνση την Γνωστική Ψυχολογία. Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, από όπου έλαβε το τίτλο της Διδάκτορος το 1998. Από το 2000 έως και το 2021 υπηρέτησε στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διετέλεσε Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Δίγλωσση Ειδική Αγωγή (2014-2018). Eχει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συγγράψει 7 βιβλία σε θέματα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή. Έχει λάβει μέρος σε πολλά Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Ενώσεων σχετικών με την Ψυχολογία-Ειδική Αγωγή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Ήταν υπότροφος Fulbright στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής το 2019, στο Kέντρο Αναπτυξιακών Διαταραχών Nisonger, του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio, στις Η.Π.Α. Διετέλεσε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο της Οστράβα στην Δημοκρατία της Τσεχίας, καθώς και σε πολλά Ελληνικά Πανεπιστήμια. Από το Σεπτέμβριο του 2021 είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα της Καθηγήτριας, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ..