Παναγιώτα Βορριά

Βορριά Παναγιώτα

Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία
Γραφείο: 216, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997326

Η  Παναγιώτα Βορριά είναι κάτοχος του πτυχίου Diploma in Education, Institute of Education, University of London  (1981), στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο Πανεπιστήμιο το  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  M.A. in Psychology of Education (1982).  Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο University of London και το έλαβε το Ph.D. Faculty of Education (1991). Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και στη συνέχεια ως λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1994-1998). Από το 1998 είναι μέλος του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Επίκουρος Καθηγήτρια αναπτυξιακής Ψυχολογίας (1998-2006), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2006-2012) και Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας (2012 έως σήμερα).  Μελέτες της έχουν χρηματοδοτηθεί από το Nuffield Foundation. Έχει ανακοινώσει τις μελέτες της σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.  Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών και είναι κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Τα βασικά ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη των επιπτώσεων των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη. Διεξάγω μακροχρόνιες διαχρονικές μελέτες σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα και σε παιδιά που υιοθετούνται.

Λέξεις κλειδιά: πρώιμες εμπειρίες, ανάπτυξη, μακροχρόνιες διαχρονικές μελέτες σε παιδιά

Βορριά, Π., & Ντούμα, Μ. (2013). Είναι η υιοθεσία επιτυχής παρέμβαση για τη βελτίωση της νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης;  Σύντομη ανασκόπηση. Ι΄ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΑΠΘ, 10, 276-295.2.

Ντούμα, Μ., Βορριά, Π., & Βαϊράμη, Μ. (2013). Υιοθετημένοι έφηβοι με ιδρυματική εμπειρία: Η ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού με τους θετούς γονείς τους. Ψυχολογία, 20(4), 429-431.

Ντούμα, Μ., & Βορριά, Π. (2013). Η γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία: Ο ρόλος   της αστικότητας της περιοχής διαμονής. Ι’ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας  ΑΠΘ, 10, 193-225.

Vorria, P., Ntouma, M., & Rutter, M. (2014).  The behaviour of adopted adolescents who spent their infancy in residential group care: The Greek ‘Metera’ study. Adoption & Fostering, 38 (3), 271-283.

Vorria, P., Ntouma, M., Vairami, M., & Rutter, M. (2015).  Attachment relationships of adolescents who spent their infancy in residential group care: The Greek ‘Metera’ study. Attachment & Human Development, 17 (3), 257-71.

Vorria, P., Ntouma, M., & Rutter, M. (2015). The cognitive development of adopted adolescents:  The Greek ‘Metera’ study. European Journal of Developmental Psychology, 12 (1), 1-4.

Vorria, P., Ntouma M. & Rutter, M., (2015).  Vulnerability and resilience after early institutional care: The Greek ‘Metera’ study. Development and Psychopathology, 23, 1-8.

Bορριά, Π.  (2015). Υιοθεσία και αναδοχή: Οι συνέπειές τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Φ. Μόττη-Στεφανίδη (Επιμ.). Ψυχοκοινωνικά θέματα κατά τη  σχολική και την εφηβική ηλικία, (σ.221-264).   Αθήνα: Εστία.

Bakermans-Kranenburg, M. J., Steele, H., Zeanah, C. H. Muhamedrahimov, R. J., Vorria, P., Doborova-Krol, N. A., Steele, M. Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., & Gunnar, Megan, R. (2011). Attachment and Emotional Development in Institutional Care: Characteristics and Catch-Up. In McCall, R. B., Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., Groark, C. J., & Groza, V. K. (Eds.).  Children without permanent parents: Research, practice, and policy. Monographs of the Society for Research in Child Development, 76 (4): 62-91.

Juffer, F., Palacios, J., LeMare, L., Sonuga-Barke, E. J. S., Tieman, W. Bakermans-Kranenburg, M. J. Vorria, P., Van IJzendoorn, & Verhulst, F. C. (2011).  Development of Adopted Children with Histories of Early Adversity. In Groza, V. K. (Eds.). Children without permanent parents: Research, practice, and policy.  Monographs of the Society for Research in Child Development, 76 (4): 31-61.

Van IJzendoorn, M. H., Palacios, J., Sonuga-Barke, E. J. S., Gunnar, M. R., Vorria, P., McCall, R.B., LeMare, L., Bakermans-Kranenburg, M. J. Dobrova-Krol, N. A., & Juffer, F. (2011). Children in institutional care: Delayed development and resilience. In McCall, R. B., Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., Groark, C. J., & Groza, V. K. (Eds.). Children without permanent parents: Research, practice, and policy.  Monographs of the Society for Research in Child Development. Children in orphanages: Developmental delays of institution-reared children. Monographs of the Society for Research in Child Development76 (4): 8-30.

Καρασαχινίδης, Π., Βορριά, Π. & Γιαλαουζίδης, Μ. (2010). Ναρκισσισμός και αντιλήψεις για το δεσμό στην ενήλικη ζωή. Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία & Ψυχοπαθολογία, 12 (1): 60-78.

Παπαληγούρα, Ζ., & Βορριά Π. (2009). Η πρόωρη γέννηση και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα του δεσμού μητέρας-βρέφους. Στο Γ. Αμπατζόγλου, Μανωλόπουλος Σ., Παπαληγούρα, Ζ., & Σκούλικα, Α. (επιμ.), Προσεγγίσεις V : Η σωματική υγεία του βρέφους και ο ψυχισμός. Γονείς και βρέφη, οι πρώτοι δεσμοί (σελ. 267-281). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Vairami, M., & Vorria, P. (2007). Inter-parental interactions and children’s peer relationships. Hellenic Journal of Psychology, 4 (3): 257-280.

Vorria, P., Vairami, M., Gialaouzidis M., Kotroni, Ε., Koutra, G., Markou, N., Matri, E., Pantoleon, I. (2007). Romantic relationships, attachment styles, and experiences of childhood in a sample of university students. Hellenic Journal of Psychology, 4 (3): 281-309.

Vorria, P., Papaligoura1, Ζ., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van IJzendoorn, M., & Kontopoulou, A. (2006). The development of adopted children after institutional care: A follow-up study. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 47 (12): 1246-1253.

Βορριά, Π. (2004). Ο δεσμός αποδιοργάνωσης και οι επιπτώσεις του στη μετέπειτα ανάπτυξη. Τετράδια Ψυχιατρικής, 88: 111-122.

Vorria, P., Sarafidou, J., & Papaligoura, Z. (2004). The effects of state care on children’s development: New findings, new approaches. International Journal of Child & Family Welfare, 7 (4): 168-183.