Μεσσήνης Λάμπρος

Μεσσήνης Λάμπρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Νευροψυχολογία
Γραφείο: 216, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: -

Ο Λάμπρος Μεσσήνης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Νευροψυχολογίας, στο τμήμα Ψυχολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειναι μέλος του εργαστηρίου Νευροψυχολογίας και Συμπεριφορικής Νευροεπιστήμης του τμήματος και Διευθυντής του τομέα Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς. Ειναι κάτοχος BΑ (Hons) Applied Psychology και μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία υγείας. Εκπόνησε τις αρχικές Διδακτορικές του σπουδές στο University of Johannesburg, Behavioural Medicine-Clinical Psychology Section, Unit of Psychophysiology. Εργάστηκε στη συνέχεια ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, με κατεύθυνση την Νευροψυχολογία και Νευροαπεικόνιση, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2017 απέκτησε δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα, από τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, Νευρολογική Κλινική, με κατεύθυνση την Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογική Αποκατάσταση και διετέλεσε στη συνέχεια ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, με κατεύθυνση τη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογική Αποκατάσταση, στη Νευρολογική Κλινική, του Τμήματος Ιατρικής, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο του 2021 εργάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και ήταν επιστημονικά υπεύθυνος του ιατρείου Μνήμης – Νευροψυχολογίας της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής κλινικής και του εργαστηρίου Νευροψυχολογίας της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής. Δίδαξε επι σειρά ετών σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού και επόπτευσε ειδικευόμενους κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς νευροψυχολόγους, ψυχιάτρους και νευρολόγους.  Επί του παρόντος εχει πάνω απο 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναφορών και υψηλό δείκτη απήχησης. Είναι κριτής άρθρων σε μεγάλη σειρά διεθνών περιοδικών και μέλος της ομάδας σύνταξης διεθνών περιοδικών εγνωσμένου κύρους (π.χ. Behavioural Neurology). Τελεί επί του παρόντος ως Associate Editor σε δυο έγκριτα περιοδικά, Frontiers in Psychology-Neuropsychology Section και Frontiers in Neurology-Neurotechnology. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και της Ελλάδας και έχει οργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια. Είναι επίσης κριτής διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών μέσω της μελέτης των δυσλειτουργικών νοητικών διεργασιών και τις προεκτάσεις τους για τη βέλτιστη παρέμβαση και αποκατάσταση των γνωστικών και συμπεριφορικών δυσλειτουργιών. Περαιτέρω, έχω ασχοληθεί ερευνητικά με την προσαρμογή πολιτισμικά κατάλληλων νευροψυχολογικών δοκιμασιών στην Ελλάδα, ευπλαστότητα του εγκεφάλου σε νευρολογικά νοσήματα, παρεμβάσεις νευροψυχολογικής/ γνωστικής νευροαποκατάστασης σε νευρολογικούς και ψυχιατρικούς πληθυσμούς και λειτουργική νευροαπεικόνιαση.

 

Petri, Μ., Messinis, L., Patrikelis, P., Nousia, A., Nasios, G.  Illiteracy – Neuropsychological assessment and Cognitive Rehabilitation: Narrative Review
Advances in Experimental Medicine and Biology, (in press)

Georgopoulou, E.N., Nousia, A., Siokas, V., Martzoukou, M., Zoupa, E., Messinis, L., Dardiotis, E., Nasios, G. Computer-Based Cognitive Training vs Paper and Pencil
Training for language and cognitive deficits in Greek patients with mild Alzheimers Disease: A preliminary study. Healthcare, (Basel). 2023 Feb 3;11(3):443. doi: 10.3390/healthcare11030443

Nousia, A., Pappa, E., Manouilidou, C., Messinis, L., Patrikelis, P., Dardiotis, E., Nasios, G. Evaluation of the efficacy and feasibility of a Telerehabilitation Program using language and cognitive exercises in multi-domain amnestic Mild Cognitive
Impairment. Archives of Clinical Neuropsychology 2023 Feb 18;38(2):224-235. doi: 10.1093/arclin/acac078

Ntasiopoulou, C., Nasios, G., Messinis,L., Nousia, A., Siokas, V., Dardiotis, E. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Post-Stroke Aphasia – Comparative evaluation of Inhibitory and Excitatory therapeutic protocols: Narrative Review
Advances in Experimental Medicine and Biology (in press)

Messinis, L., & Nasios, G. (2021). The impact of COVID 19 on neuropsychological functions: implications for cognitive Neurorehabilitation:  Editorial, EC Neurology, 13(4), 01-03.

Virvidaki I. E., Messinis, L., Nasios, G. Pure word deafness due to bilateral temporal lobe Ischemic stroke occurring at different time points over years: a case report on the insight of brain language network reorganization, Neurocase, DOI: 10.1080/13554794.2021.1896744

Messinis, L., O’Donovan M. R.,  Molloy., D. W., Mougias, A., Nasios., G., Papathanasopoulos, P, Ntoskou A., O’Caoimh., R. Comparison of the Greek Version of the Quick Mild Cognitive Impairment Screen and Standardised Mini-Mental State Examination, Archives of Clinical Neuropsychology, 2020 Aug 10:acaa062. doi: 10.1093/arclin/acaa062. Online ahead of print. PMID: 32783063

Messinis L., Bakirtzis, C., Kosmidis, M.H., Economou, A., Anyfantis, E., Nasios, G., Ntoskou, A., Peristeri, E., Konitsiotis., S., Dardiotis, E., Grigoriadis, N., & Papathanasopoulos, P. (2020). Symbol Digit Modalities Test: Greek Normative data for the Oral and Written versions and discriminative validity in patients with Multiple Sclerosis.  Archives of Clinical Neuropsychology, 36 (2021) 117–125. doi: 10.1093/arclin/acaa028.

Messinis, L., Kosmidis, M.H., Nasios, G., Konitsiotis, S., Ntoskou A., Bakirtzis, C., Grigoriadis, N., Patrikelis P., Panagiotopoulos E., Gourzis, P., Malefaki, S., & Papathanasopoulos, P. (2020). Do Secondary Progressive Multiple Sclerosis patients benefit from Computer- based cognitive neurorehabilitation? A randomized sham controlled trial. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2020 Jan 7;39:101932. doi: 10.1016/j.msard.2020.101932

Messinis L., Kosmidis, M.H., Nasios, G., Dardiotis, E., Taousides, T. Cognitive Neurorehabilitation in Acquired Neurological Brain Injury, 2019 Editorial, Behavioural Neurology, Article ID 8241951

Nasios, G, Dardiotis, E., Messinis, L. (2019). From Broca and Wernicke to the neuromodulation era: insights of brain language networks for neurorehabilitation. Behavioural Neurology, 9894571,https://doi.org/10.1155/2019/9894571

Videnovic A & Messinis, L (2019). Enlightened PD – A Novel treatment for Parkinson’s Disease.  Neurology,12, 92, 499 -500.

Messinis, L., Nasios, G., Kosmidis, M.H., Zampakis, P., Malefaki, S., Ntoskou Α., Nousia, A., Papathanasopoulos, P. (2017). Efficacy of a computer – assisted cognitive rehabilitation intervention in relapsing remitting multiple sclerosis patients – a randomized controlled trial. Behavioural Neurology, ID 5919841.

Nasios, G., Messinis, L., Dardiotis, E., Papathanasopoulos, P. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, Cognition, and Multiple Sclerosis – An Overview (2018). Behavioural Neurology, ID 8584653.

Papathanasiou, A., Messinis, L., Zampakis, P., Papathanasopoulos, P. (2017). Corpus Callosum atrophy as a marker of clinically meaningful cognitive decline in Secondary Progressive multiple sclerosis. Impact on employment status. Journal of Clinical Neuroscience, 43, 170–175.

Boylan, L.S & Messinis L (2017). Orthostatic hypotension, cognition, and Parkinson disease: Dumbing down by standing up.  Neurology, 88, 111 -112

Kambanaros, M., Messinis, L., Nasios, G., Nousia., A., Papathanasopoulos, P (2017). Verb-Noun dissociations in relapsing-remitting multiple sclerosis: verb effects of semantic complexity and phonological relatedness. Aphasiology, 31, 1, 49 – 66

Papathanasiou, A., Messinis, L., Zampakis, P., Panagiotakis, G., Gourzis, P., Georgiou, V., Papathanasopoulos, P (2015). Thalamic atrophy predicts cognitive impairment in relapsing remitting multiple sclerosis: Effect of instrumental activities of daily living and employment status. Journal of the Neurological Sciences, 358, 236-242

Messinis, L & Papathanasopoulos, P (2015). Is there a higher risk of neuropsychological impairment in HIV – HCV coinfected patients? Neurology, 84, 1–2

Papathanasiou, A., Messinis, L., Georgiou, L.V., & P. Papathanasopoulos (2014). Cognitive impairment in relapsing remitting and secondary progressive multiple sclerosis patients: efficacy of a computerized cognitive screening battery. Behavioural Neurology, 2014; 151379. doi: 10.1155/2014/151379. eCollection 2014.

Christodoulou, T., Messinis, L., Papathanasopoulos P & Frangou, S (2012). The impact of familial risk for schizophrenia or bipolar disorder on cognitive control during episodic memory retrieval. Psychiatry Research, 197, 212-216

Christodoulou, T., Messinis, L., Papathanasopoulos P., & Frangou, S (2012). Dissociable and common deficits in inhibitory control in schizophrenia and bipolar disorder. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262, 2, 125-130

Kambanaros, M., Messinis, L., & Anyfantis, M (2012). Action and Object word writing in a case of Bilingual Aphasia. Behavioral Neurology, 25, 3, 215-222

Kambanaros, M., Messinis, L., Georgiou, V., & Papathanasopoulos, P. (2010). Action and Object Naming in Schizophrenia. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32, 10, 1083-1094

Paschali, A., Messinis, L., Kargiotis, O., Vassilakos., P., & Papathanasopoulos, P (2010) SPECT neuroimaging and Neuropsychological functions in different stages of Parkinson’s Disease. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 37, 1128-1140.

Lyros, E., Messinis, L., Dendias, G., Siavelis, C., Triantafyllou, A., & Papathanasopoulos, P (2010).   Increased self-report of obsessive-compulsive behaviors among hemodialysis patients. The Primary Care Companion Journal of Clinical Psychiatry, 12, 3, e1 –e6

Messinis, L., Vlahou CH., Tsapanos, V., Tsapanos, A., Spilioti, D., & Papathanasopoulos, P. (2010). Neuropsychological functioning in postpartum depressed versus non-depressed females and non-postpartum controls. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32, 6, 661-666