Μεταλλίδου Παναγιώτα

Καθηγήτρια
Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Γραφείο: Γραφείο 208γ, 2ος όροφος, παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Τηλέφωνο: +302310997972

H Παναγιώτα Μεταλλίδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στην Ψυχολογία (1988) και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ψυχολογία από το ίδιο Τμήμα (1991). Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., από όπου και έλαβε το τίτλο της διδάκτορα το 1996. Από το 2000 έως και το 2005 εργάστηκε ως Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 2006 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Από το 2018 είναι Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν το μεταγιγνώσκειν, την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, την ανάπτυξη της προσοχής και της κατανόησης, την κοινωνική νόηση, την επιστημική σκέψη, τα επιστημικά συναισθήματα, και τα συναισθήματα επίτευξης με πεδίο εφαρμογών την εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, είναι συγγραφέας και συ-συγγραφέας άρθρων και κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία και έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή Συνέδρια. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών “Metacognition and Learning” and “New Ideas in Psychology” και κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας και ειδικότερα στις εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς μου αφορά το μεταγιγνώσκειν, ως την ενημερότητα που έχει το άτομο για τη λειτουργία του νου και για τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της σκέψης και της συμπεριφοράς,  σε παιδιά και ενήλικες.  Ειδικότερα, ασχολούμαι ερευνητικά με την επιστημική σκέψη, την κοινωνική νόηση,  τη λειτουργία της προσοχής και τη μεταπροσοχή, τη μετακατανόηση, τα συναισθήματα επίτευξης, τα επιστημικά συναισθήματα  και τη συναισθηματική ρύθμιση. Μέσα από την έρευνα μου επιχειρώ να κατανοήσω τη  δυναμική της αλληλεπίδρασης γνωστικών, μεταγνωστικών, θυμικών, και  κινητήριων παραγόντων στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της αυτο-ρύθμισης της δράσης και της μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, επιστημική σκέψη, επιστημικά συναισθήματα, κοινωνική νόηση, μεταγιγνώσκειν, μεταπροσοχή, συναισθήματα επίτευξης, συναισθηματική ρύθμιση

Moraitou, D., & Metallidou, P. (Eds.) (2021). Trends and Prospects in Metacognition Research across the Life Span: A Tribute to Anastasia Efklides. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51673-4

Metallidou, P., & Moraitou, D. (2021). Preface and Tribune to Anastasia Efklides. In D. Moraitou & P. Metallidou (Eds.), Trends and Prospects in Metacognition Research across the Life Span: A Tribute to Anastasia Efklides. NY: Springer.

Bampa, G., Moraitou, D. & Metallidou, P., (2021). Metacognition in cognitive rehabilitation in adults: A systematic review. In D. Moraitou  & P. Metallidou (Eds.), Trends and prospects in metacognition research across the life span. A tribute to Anastasia Efklides (pp. 273-295). Springer.

Efklides, A. & Metallidou, P. (2020). “Applying Metacognition and Self-Regulated Learning in the Classroom. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Li-fang Zhang (Ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780190264093.013.961

Metallidou, P., & Stamovlasis, D. (2020). University Students’ Perfectionistic Profiles: Do they predict Achievement Goal Orientations and Coping Strategies? Journal of Educational and Developmental Psychology, 10 (2), 57-67. DOI: 10.5539/jedp.v10n2p57

Malegiannaki, A., Aretouli, E., Metallidou, P., Messinis, L., Zafeiriou, D, & Kosmidis, M. (2019). Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch): Greek normative data and discriminative validity for children with Combined Type of Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Developmental Neuropsychology, 44(2), 189-02, DOI: 10.1080/87565641.2019.1578781.

Gonida, E. N., Karabenick, S., Stamovlasis, D., Metallidou, P., & the CTY Greece (2018). Help seeking as a self-regulated learning strategy and achievement goals: The case of academically talented adolescents. High Ability Studies. DOI: 10.1080/13598139.2018.1535244

Metallidou, P., Baxevani, M., & Kiosseoglou, G. (2018). Bystanders in Bullying: Do ToM and Social Competence skills play a role? Journal of Educational and Developmental Psychology, Vol. 8, 174-186. doi.org/10.5539/jedp.v8n2p174

Malegiannaki, A., & Metallidou, P. (2017). Development of attentional functions in school-age: Evidence from traditional and computerized Tasks. Journal of Educational and Developmental Psychology7, 42-51. DOI: 10.5539/jedp.v7n1p42

Bampa, G., Moraitou, D., Metallidou, P., & Tsolaki, M. (2017). Metacognition in MCI: Α research proposal on assessing the efficacy of a metacognitive intervention. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Suppl., 20, 12-30.

Metallidou, P., Malegiannaki, A., Konstantinopoulou, E., & Kiosseoglou, G. (2016). Effects of different functions of attention on school grades in primary school children. Journal of Education and Human Development5, 68-79. DOI: 10.15640/jehd.v5n3a8

Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P. (2016). Investigating the immediate and delayed effects of multiple-reading strategy instruction in primary EFL classrooms. System, 56, 54-65. DOI: 10.1016/j.system.2015.11.003

Gonida, E. N., & Metallidou, P. (2015). Beliefs about school learning during adolescence: Their contribution to motivational beliefs and school achievement. Journal of Educational and Developmental Psychology, DOI: 10.5539/jedp.v5n2p63

Μπαξεβάνη, Μ., & Μεταλλίδου, Π. (2015). Η Θεωρία του Νου ως προβλεπτικός παράγοντας των αυτο-αναφορών παιδιών σχολικής ηλικίας για θυματοποίηση και εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού: Ο ρυθμιστικός ρόλος της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής ικανότητας. Στο Μ. Κοσμίδου, Δ. Ξανθοπούλου, Ε. Αρετούλη, & Ε. Γωνίδα (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Τόμος IA’, σελ. 84-117).

Malegiannaki, A., Metallidou, P. & Kiosseoglou, G. (2014). Psychometric properties of the Test of Everyday Attention for children in Greek-speaking school children. European Journal of Developmental Psychology, DOI: 10.1080/17405629.2014.973842

Vlachou, A., Eleftheriadou, D., & Metallidou, P. (2013). Do learning difficulties differentiate elementary teachers’ attributional patterns for students’ academic failure? A comparison between Greek regular and special education teachers. European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2013.830440.

Μεταλλίδου, Π., Κωνσταντινοπούλου, Ε., Μπαξεβάνη, Μ., Ναζλίδου, Έ., & Πάντσιου, Κ. (2013). Δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της δράσης σε παιδιά Δημοτικού: Γνωστικές και σχολικές επιδόσεις με βάση την επίδοσή τους σε ένα έργο αλλαγής της αρχικής πρόθεσης και αυτο-ρύθμισης της δράσης. Στο Β. Δεληγιάννη, Ε. Γωνίδα, Α. Μπάκα, Δ. Μωραϊτου, & Ε. Φίγγου (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Τόμος Ι΄, σελ. 253-275).

Metallidou, P. (2012). Epistemological beliefs as predictors of self-regulated learning strategies in middle school students. School Psychology International34(3), 283-298. DOI: 10.1177/0143034312455857

Konstantinopoulou, E., & Metallidou, P. (2012). Psychometric properties of the Self-regulation and Concentration Test for Children (SRTC) in a Greek sample of fourth grade students. Hellenic Journal of Psychology, 9, 158-178.

Metallidou, P., Diamantidou, E., Konstantinopoulou, E., & Megari, K. (2012). Changes in children’s beliefs about everyday reasoning: Evidence from Greek primary students. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology12, 83-92.

Μαλεγιαννάκη, Α., & Μεταλλίδου, Π. (2012). Εκτίμηση της Συντηρούμενης Προσοχής: Οι Ψυχομετρικές ιδιότητες του SART ΣΕ Η/Υ. Hellenic Journal of Psychology, 9, 62-83.

Μεταλλίδου, Π., Μέγαρη, Π., & Κωνσταντινοπούλου, Ε. (2010). Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις ως παράγοντες πρόβλεψης των ατομικών στόχων επίτευξης μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 482-403.

Bonoti, F. & Metallidou, P. (2010). Children’s judgments and feelings about their own drawings. Psychology, 1(5), 329-336.

Metallidou, P., & Vlachou, A. (2010). Children’s self-regulated learning profile in language and mathematics: The role of task value beliefs. Psychology in the Schools, 47, 776-788.

Ηatzikιriakou, K., & Metallidou, P. (2009). Teaching Deductive Reasoning to pre-service teachers: Promises and constraints. International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 81-101.

Μεταλλίδου Π., & Ματσάγγου, Ε-Η. (2009). Η ανάπτυξη της επιστημολογικής σκέψης σε διαφορετικούς τομείς κρίσεων. Στο Μ. Δικαίου, Ε. Γεωργάκα, Π. Μεταλλίδου, & Α. Ξενικού (Επιμ. Έκδ.), Η’ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας (σ. 363-397).

Metallidou, P., & Platsidou, M. (2008). Kolb’s Learning Style Inventory: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem solving strategies. Learning and Individual Differences, 18, 114-119.

MetallidouP., & Vlachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achievement in Language and Mathematics in elementary school children. International Journal of Psychology, 41, 2-15.

Bonoti, F., Vlachos, F., & Metallidou, P. (2005). Writing and drawing performance of school age children: Is there any relationship? School Psychology International, 26(2), 243-255.

Andreou, E., & Metallidou, P. (2004). The relationship of academic and social cognition το behavior in bulling situations among Greek primary school children. Educational Psychology, 24(1), 27-41.