Μωραΐτου Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωστική Γηροψυχολογία
Γραφείο:
Τηλέφωνο: +302310997068

Η Δέσποινα Μωραΐτου αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ειδίκευση στην Ψυχολογία), της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην “Ψυχολογία” από το το ίδιο Τμήμα. Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2002 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή.

Είναι Διευθύντρια (2020-2022) του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» και μέλος του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στο ΚΕΔΕΚ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι συγγραφέας και συ-συγγραφέας περισσότερων από 100 έγκριτων άρθρων και κεφαλαίων δημοσιευμένων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και τόμους. Έχει περισσότερες από 200 παρουσιάσεις, προσκεκλημένες και άλλες, σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι Συν-διευθύντρια Σύνταξης (2015- ) του διεπιστημονικού φόρουμ Journal of Happiness Studies. Είναι Πρόεδρος (2018- ) του Κλάδου «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία / ΓηροΨυχολογία» της Διεθνούς Εταιρείας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (IAAP). Είναι Αντιπρόεδρος (2019- ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών.

Περισσότερα

 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στα ευρύτερα πεδία της Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και ειδικότερα, στη μελέτη της πορείας των γνωστικών λειτουργιών καθώς και των ψυχολογικών ιδιοτήτων που αλληλεπιδρούν με αυτές, κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση. Ειδικότερα, ασχολούμαι ερευνητικά με την έκπτωση  των  σύνθετων ικανοτήτων γνωστικού ελέγχου και κοινωνικής νόησης κατά την έναρξη της γνωστικής παθολογίας που σχετίζεται με την άνοια. Επιχειρώ να  ταυτοποιήσω τις γνωστικές ικανότητες που εκπίπτουν πρώιμα στη ζωή, λόγω ανάπτυξης ενός προφίλ αγγειακού κινδύνου. Επιχειρώ, επίσης, να αναπτύξω προγράμματα παρέμβασης για την ενίσχυση των μεταγνωστικών ικανοτήτων και της Θεωρίας του Νου σε άτομα διαφορετικών σταδίων γνωστικής έκπτωσης. Παράλληλα, η έρευνά μου, ως γηροψυχολόγου, επεκτείνεται και στη μελέτη ποικίλων ψυχολογικών παραγόντων που συντελούν στην επιτυχή κι ενεργό γήρανση.

Λέξεις κλειδιά: αγγειακή γήρανση, άνοια, αναγνώριση συναισθημάτων, γνωστικός έλεγχος, γνωστική έκπτωση, επιτυχημένη γήρανση, ευζωία, ηλικία, θετική ψυχολογία της γήρανσης, Θεωρία του Νου, μνήμη

Tsatali, M., Poptsi, E., Moraitou, D., Agogiatou, C.; Bakoglidou, E.; Gialaouzidis, M.; Papasozomenou, C.; Soumpourou, A.; Tsolaki, M. (2021). Discriminant Validity of the WAIS-R Digit Symbol Substitution Test in Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment (Amnestic Subtype) and Alzheimer’s Disease Dementia (ADD) in Greece. Brain Sci.,11, 881. https://doi.org/10.3390/brainsci1107088

Kladi A, Iliadou P, Tsolaki M, Moraitou D. (2021). Age-related Differences in Mu rhythm during Emotional Destination Memory. Curr Aging Sci.  doi: 10.2174/1874609814666210607154838. Epub ahead of print. PMID: 34109918.

Tsentidou G, Moraitou D, & Tsolaki M. (2021). Similar Theory of Mind Deficits in Community Dwelling Older Adults with Vascular Risk Profile and Patients with Mild Cognitive Impairment: The Case of Paradoxical Sarcasm Comprehension. Brain Sciences, 11(5), 627. https://doi.org/10.3390/brainsci11050627

Sofologi, M.; Koulouri, S.; Moraitou, D., & Papantoniou, G. (2021). Evaluating the Involving Relationships between Temperament and Motor Coordination in Early Childhood: A Prognostic Measurement. Brain Sci., 11, 333. https://doi.org/10.3390/brainsci11030333

Moraitou, D. & Metallidou, P. (Eds.) (2021). Trends and prospects in metacognition research across the lifespan. Springer.

Bampa, G., Metallidou, P., & Moraitou, D.(2021). Metacognition in cognitive rehabilitation in adults: a literature review. In P. Metallidou and D. Moraitou (Eds.), Trends and prospects in metacognition research across the life span. A tribute to Anastasia Efklides. Springer.

Gkioka M, Teichmann B, Moraitou D, Papagiannopoulos S, Tsolaki M. (2020). Effects of a Person Centered Dementia Training Program in Greek Hospital Staff-Implementation and Evaluation. Brain Sci, 10(12), 976. doi: 10.3390/brainsci10120976. PMID: 33322754; PMCID: PMC7763588.

Gkioka M, Schneider J, Kruse A, Tsolaki M, Moraitou D, & Teichmann B. (2020). Evaluation and Effectiveness of Dementia Staff Training Programs in General Hospital Settings: A Narrative Synthesis with Holton’s Three-Level Model. Applied. J Alzheimers Dis., 78(3), 1089-1108. doi: 10.3233/JAD-200741. PMID: 33104033; PMCID: PMC7739966.

Gkioka M, Tsolaki M, Papagianopoulos S, Teichmann B, Moraitou D. (2020). Psychometric properties of dementia attitudes scale, dementia knowledge assessment tool 2 and confidence in dementia scale in a Greek sample. Nursing Open, 7, 1623–1633. https://doi.org/10.1002/nop2.546.

Zygouris S, Gkioka M, Moraitou D., et al. (2020). Assessing the Attitudes of Greek Nurses Toward Computerized Dementia Screening. Journal of Alzheimer’s Disease : JAD. 2020 ;78(4):1575-1583. DOI: 10.3233/jad-200666.

Poptsi E, Moraitou D, Tsardoulias E, Symeonidisd AL, Tsolaki M. Is the Discrimination of Subjective Cognitive Decline from Cognitively Healthy Adulthood and Mild Cognitive Impairment Possible? A Pilot Study Utilizing the R4Alz Battery. J Alzheimers Dis. 2020;77(2):715-732. doi: 10.3233/JAD-200562. PMID: 32741834.

Zygouris, S., Gkioka, M., Moraitou, D., Teichmann, B., Tsiatsos, T., Papagianopoulos, S., & Tsolaki, M. (2019). Views of nursing staff on computerized dementia screening. A validation and pilot study in a general Hospital. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie.

Poptsi, E., Tsardoulias, E., Moraitou, D., Symeonidis, A., & Tsolaki, M. (2019). REMEDES for Alzheimer – R4Alz battery: design and development of a new tool of cognitive control assessment for the diagnosis of minor & major neurocognitive disorders. Journal of Alzheimer’s Disease. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad190798 [IF: 3.5]

Poptsi, E., Moraitou, D., Eleftheriou, M., Kounti-Zafeiropoulou, F., Papasozomenou, C., Agogiatou, C., Bakoglidou, E., Batsila, E., Liapi, D., Markou, N., Nikolaidou, E., Ouzouni, F., Soumpourou, A., Vasiloglou, M., & Tsolaki, M. (2019). Normative data for the Montreal Cognitive Assessment in Greek older adults with Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment and dementia. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 32(5): 265-274.

Iliadou, P., Kladi, A., Frantzidis, C., Gilou, S., Tepelena, I., Gialaouzidis, M., Papaliagkas, V., Nigdelis, V., Nday, C., Kiosseoglou, G., Papantoniou, G., Bamidis, P., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2019). The pattern of Mu rhythm Modulation during Emotional Destination Memory: Comparison between MCI Patients and Healthy Controls. Journal of Alzheimer’s Disease. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad190311 

Tsentidou, G., Moraitou, D., & Tsolaki, M. (2019). Cognition in Vascular Aging and Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer’s Disease. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad190638 

Schneider, J., Gkioka, M., Papagiannopoulos, S., Moraitou, D., Metz, B., Tsolaki, M., Kruse, A., & Teichmann, B. (2019).  Expectations of nurses and physicians towards dementia training: a descriptive survey in general hospitals in Germany and Greece Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie.

Zichnali, O., Moraitou, D., Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (2019). Examining the Effectiveness of Two Types of Forgiveness Intervention to Enhance Well-Being in Adults from Young to Older Adulthood [Invitation for the Special Issue: Got Aging? Examining Later-life Development from a Positive Aging Perspective]. OBM Geriatrics, 3(2), 1-29. https://www.lidsen.com/journals/geriatrics/geriatrics-03-02-044

Triantafyllidou, E., Moraitou, D., Kaklamanaki, E., Georgiadou, T.,  Athanasaki, M., Malliopoulou, E., Schina, C., Hamoli, M., Μoschou, S., Petropoulou, Z.,  Mpoulakis, P., Douli, E., Pagoni, K., Nikolaidou, S., Nouli, X-D., Masoura, E., Tsolaki, M., & Papantoniou, G. (2019). Retrogenetic models of working memory: Preliminary multi-group analysis. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 22(S), 4-17. https://www.nuclmed.gr/wp/wp-content/uploads/2019/07/22Suppl-2019.pdf

Bapka, V., Bika, I., Kavouras, C., Savvidis, T., Konstantinidis, E., Bamidis, P., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2018). Brain plasticity in older adults: Could it be better enhanced by cognitive training via an adaptation of the virtual reality platform FitForAll or via a commercial video game? Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, 725, 728-742.

Papageorgakopoulos, T.-N., Moraitou, D., Papanikolaou, M., & Tsolaki, M. (2017). The association between Alzheimer’s disease and cancer: Systematic review – Meta-analysis. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20(3, S), 45-57. [First Prize – 4th International Medical Olympiad]

Papaliagkas, V., Papantoniou, G., Tsolaki, M., & Moraitou, D. (2017). Self-report instruments of cognitive failures as screening tools for Subjective Cognitive Impairment in older adults. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20(3, S), 58-70.

Pantsiou, K., Sfakianaki, O., Papaliagkas, V., Savvoulidou, D., Costa, V., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2018). Inhibitory Control, Task/Rule Switching, and Cognitive Planning in Vascular Dementia: Are There Any Differences From Vascular Aging? Frontiers in Aging Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00330

Nazlidou, E.-I., Moraitou, D., Natsopoulos, D., Papaliagkas, V., Masoura, E., & Papantoniou, G. (2018). Inefficient understanding of non-factive mental verbs with social aspect in adults: comparison to cognitive factive verb processing. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 2617-2631. doi: 10.2147/NDT.S165893. eCollection 2018.

Savvoulidou, D., Totikidou, E., Varvesiotou, C., Iakovidou, M., Sfakianaki, O., Papantoniou, G., Masoura, E., & Moraitou, D. (2017). The Brief Odor Detection Test (B-ODT) for very early diagnosis of cognitive decline: A preliminary study. Brain Impairment, 18(2), 197-210.

Tsokanaki, P., Moraitou, D., & Papantoniou, G. (2016). The combined effect of sleep and “time of day” on emotion decoding from dynamic visual cues in older adults. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 2283-2291.

Bampa, G., Moraitou, D., Metallidou, P., & Tsolaki, M. (2017). Metacognition in MCI: a research proposal on assessing the efficacy of a metacognitive intervention. Hellenic Journal of Nuclear Medicine20(2, S), 12-20.

Bapka, V., Bika, I., Savvidis, Th., Konstantinidis, E., Bamidis, P., Papantoniou G., & Moraitou, D. (2017). Cognitive training in community dwelling older adults via a commercial video game and an adaptation of the virtual reality platform FitForAll: comparison of the two intervention programs. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 20(2, S), 21-29.

Morou, N., Papaliagkas, V., Costa, V., Ioannidis, P., Papantoniou, G., & Moraitou, D. (2016). A different pattern of interactions between cognitive control and social cognition in the frontal variant of Frontotemporal Dementia in comparison with cognitively intact elderly adults. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting. doi: 10.3389/conf.fnhum.2016.220.00008

Savvidou, E., Papantoniou, G., Moraitou, D., Dinou, M., Katsadima, E., Foutsitzi, E., & Tsentidou, G. (2016). Comparing the latent structure of the Mini-Mental State Examination among young children and older adults: A preliminary study. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting. Doi: 10.3389/conf.fnhum.2016.220.00077

Tsentidou, G., Moraitou, D., Masoura, E., & Papantoniou, G. (2016). Τhe pattern of relations between cognitive control and Theory of Mind in older adults having vascular risk factors and older adults with Mild Cognitive Impairment: Are there any differences? Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: SAN2016 Meeting. Doi: 10.3389/conf.fnhum.2016.220.00123

Moraitou, D., Papantoniou, G., Gkinopoulos, T., & Nigritinou, M. (2013). Older adults’ decoding of emotions: Age-related differences in interpreting dynamic emotional displays and the well-preserved ability to recognize happiness. Psychogeriatrics, 13(3), 139-147. Doi: 10.1111/psyg.12016

Moraitou, D. & Efklides, A. (2012). The wise thinking and acting questionnaire: The cognitive facet of wisdom and its relation with memory, affect, and hope. Journal of Happiness Studies, 13(5), 849-873. Doi: 10.1007/s10902-011-9295-1

Fernandez-Ballesteros, R., Garcia, L., Abarca, D., Blanc, L., Efklides, A., Moraitou, D., Kornfeld, R., Lerma, A., Mendoza-Nunez, V., Mendoza-Ruvalcaba, N., Orosa, T., Paul, C., & Patricia, S. (2010). The concept of ‘ageing well’ in ten Latin American and European countries. Ageing and Society, 30, 41-56. Doi: 10.1017/S0144686X09008587

Moraitou, D. & Efklides, A. (2009). The Blank in the Mind Questionnaire (BIMQ). European Journal of Psychological Assessment 25(2), 115-122. Doi: 10.1027/1015-5759.25.2.115

Moraitou, D., Kolovou, Ch., Papasozomenou, Ch., & Pashoula, C. (2006). Hope and adaptation to old age: Their relationship with individual-demographic factors. Social Indicators Research, 76(1), 71-93. Doi: 10.1007/s11205-005-4857-4

Efklides, A. & Moraitou, D. (Eds.) (2013). A positive psychology perspective on quality of life. Social Indicators Research Series, 51. Dordrecht: Springer.

Moraitou, D. & Efklides, A. (2007). Affect and emotions. In R. Fernandez-Ballesteros (Ed.), Geropsychology. European perspectives for an ageing world (pp. 82- 102). Goettingen, Germany: Hogrefe & Huber.

Moraitou, D., & Efklides, A. (2009). Afecto y emociones. In R. Fernández-Ballesteros (Ed.), Psicogerontoloía: perspectivas europeas para un mundo que envejece (pp. 127-152). España: Ediciones Pirámide.