Δ. Τατά_Aνάληψη Πτυχιακών εργασιών

Το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε όσους/ες φοιτητές/τριες έλαβαν μέρος στη συνάντηση μαζί μου την Παρασκευή 16 Ιουνίου.

Σας παρακαλώ να αποστείλετε με email τα στοιχεία που σας ζητήθηκαν μέχρι την Πέμπτη 22 Ιουνίου.

Σας ευχαριστώ,

Δέσποινα Τατά