ΨΥ-561 Ψυχολογική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία, Αναπλήρωση

Για το μάθημα “ΨΥ-561 Ψυχολογική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία” (διδάσκουσα Δ. Ζηλιασκοπούλου) θα πραγματοποιηθεί μια αναπλήρωση ως εξής:
Πέμπτη 23/11 στις 10:00-10:30 αιθ. 106 Νέα Φιλοσοφική
Πέμπτη 30/11 στις 10:00-11:00 αιθ. 106 Νέα Φιλοσοφική