ΨΥ-572 Κλινική Ψυχολογία: Γνωστική/Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση, Αναπληρώσεις

Για το μάθημα ΨΥ-572 Κλινική Ψυχολογία: Γνωστική/Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση (διδάσκουσα Δ. Ζηλιασκοπούλου) θα πραγματοποιηθούν τρεις αναπληρώσεις:

Δευτέρα 13.11.2023 8:30-11:00 αιθ. 0.3 Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής

Δευτέρα 20.11.2023 8:30-11:00 αιθ. 0.3 Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής

Δευτέρα 4.12.2023 8:30-11:00 αιθ. 0.3 Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής