Εγγραφές των ΠΜΣ : «Σχολική Ψυχολογία» & «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023

Καλούνται οι επιτυχούσες/όντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» και «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., γραφείο 207) από τη Τετάρτη 19.10.2022 έως και την Τρίτη  25.10.2022 ώρες 12.00-13.00 προκειμένου να καταθέσουν για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Εγγραφής Μεταπτυχιακού Φοιτητή (Link)
2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία (1) φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλονται με συστημένη ταχ/κη  αποστολή εντός προθεσμίας στην Δ/νση :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Διοίκησης,
2ος όροφος, γραφείο 207
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη