Ευγενία Γεωργάκα

Γεωργάκα Ευγενία

Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997472

Η Ευγενία Γεωργάκα αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Ψυχολογία (1990) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Kent (1992) και διδακτορικές σπουδές στο Manchester Metropolitan University (1996) του Ηνωμένου Βασιλείου. Ασχολείται με διδασκαλία και έρευνα στα πεδία της κλινικής ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση κονστρουξιονιστικών, διαλογικών και βιογραφικών αφηγηματικών προσεγγίσεων για τη μελέτη της κατασκευής, της εμπειρίας και της διαχείρισης του ψυχικού πόνου, όπως επίσης και της διεργασίας της ψυχοθεραπείας. Επίσης, ενδιαφέρεται για την προώθηση της ψυχικής υγείας στο επίπεδο της κοινότητας, αξιοποιώντας συνεργατικές και συλλογικές πρακτικές. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά και είναι μέλος εκδοτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Ήταν συν-οργανώτρια του 1ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία (EQuiP) το 2021 και του 5ου και 6ου Συνεδρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχική Υγεία (QRMH) το 2014 και 2016. Ήταν συντονίστρια του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και από το 2018 είναι μέλος του ΔΣ και Ταμίας της ΕΛΨΕ. Εμπλέκεται και υποστηρίζει οργανώσεις αυτοβοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 2015 συμμετείχε στην οργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Δικτύου Ακούω Φωνές στη Θεσσαλονίκη.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας, και κυρίως στην κοινοτική κλινική ψυχολογία και τις κριτικές ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις των ψυχικών διαταραχών. Αξιοποιώ ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση του βιώματος, της κατανόησης και της διαχείρισης του έντονου ψυχικού πόνου, κυρίως των ψυχωτικών διαταραχών. Διερευνώ επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  Προσπαθώ να αναπτύξω συνεργατικές μορφές έρευνας στην ψυχική υγεία, με έμφαση στα δικαιώματα και την αυτοβοήθεια. Τέλος, χρησιμοποιώ κονστρουξιονιστικές και διαλογικές προσεγγίσεις για την εξέταση της διεργασίας της ψυχοθεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: ανάρρωση, αυτοβοήθεια, βίωμα ψυχικού πόνου, στρατηγικές διαχείρισης, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ψύχωση, ψυχοθεραπεία

Viou, M., & Georgaca, E. (2020). ‘Enriching our Inner Dialogue’: An activity to explore compassionate voices. Journal of Constructivist Psychology. doi:10.1080/10720537.2020.1717150

Viou, M., & Georgaca, E. (2020). Compassionate voices of clients and therapists in group systemic psychotherapy: A narrative study. Journal of Constructivist Psychology, 33(4), 422-440. doi:10.1080/10720537.2019.1679302

Georgaca, E., & Zissi, A. (2019) . Socially differentiated life trajectories of individuals with experience of psychosis: A biographical study. Mental Health and Prevention, 14, 100153.  doi:10.1016/j.mhp.2019.02.001

Georgaca, E., & Avdi, E. (2019). Developing a dialogical approach to analysing psychotherapy. In A. Konopka, H. J. M. Hermans, & M. M. Goncalves (Eds.), Handbook of dialogical self theory and psychotherapy: Bridging psychotherapeutic and cultural traditions (pp. 153-169). Routledge.

Λογδανίδου, Μ., Μαλλιοπούλου, Ε., &  Γεωργάκα, Ε. (2018). Οι απόψεις των κατοίκων αγροτικών περιοχών της Μακεδονίας για τις ψυχικές διαταραχές: Μια ποιοτική μελέτη. Hellenic Journal of Psychology, 15(3), 302-324.

Avdi, E., & Georgaca, E. (2018). Researching the discursive construction of subjectivity in psychotherapy. In O. Smoliak & T. Strong (Eds.), Therapy as discourse: Practice and research (pp. 45-69). Palgrave / Macmillan.

Γεωργάκα, Ε., & Ζήση, Α. (2018). Ανάκαμψη στην ψύχωση: Αφηγήσεις διαχείρισης ακραίων ψυχικών εμπειριών. Σύναψις, 49(14), 89-95.

Georgaca, E., & Zissi, A. (2018). Living with psychosis: Narratives of managing severe distress and recovery. Psychosis, 10(2), 81-89. doi: 10.1080/17522439.2018.1447595

Aggelidou, K., & Georgaca, E. (2017). Effective strategies for coping with paranoid thoughts: A qualitative investigation. International Journal of Mental Health, 46(3), 188-205. DOI: 10.1080/00207411.2017.1304075

Γεωργάκα, Ε. (2016). Κινήματα αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία: Χαρακτηριστικά, αρχές και προοπτικές. Τετράδια Ψυχιατρικής, 3 (Ιαν.-Απρ.), 43-54.

Georgaca, E. (2014). Discourse analytic research on mental distress: A critical overview. Journal of Mental Health, 23(2), 55-61.

Georgaca, E. (2014). Schizophrenia. In T. Teo (Ed.), Encyclopaedia of critical psychology (pp. 1692-1697). Springer.

Μούτσου, Ε., & Γεωργάκα, Ε. (2014). Εξελίξεις και συγκρούσεις αναφορικά με την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών: Μία κριτική ανασκόπηση του DSM-5. Ψυχολογία, 21(2), 130-148.

Georgaca, E. (2013). Social constructionist contributions to critiques of psychiatric diagnosis and classification. Feminism & Psychology, 23(1), 56-62.

Γεωργάκα, Ε. (2013). Ποιοτική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης: Μεθοδολογική ανασκόπηση. Ψυχολογία, 20(4), 397-412.

Γρηγοριάδου. Ε., Αμπατζή, Ε., & Γεωργάκα, Ε. (2012). Ακούσια εισαγωγή σε ψυχιατρική μονάδα: Από το πνεύμα του νόμου στην πραγματικότητα της εφαρμογής του. Ψυχολογία, 19(1), 80-102.

Georgaca, E. (2012). The essential elements of dialogically based research on psychotherapy: A proposal. International Journal of Dialogical Science, 6(1), 161-171.

Georgaca, E., & Avdi, E. (2012). Discourse analysis. In A. Thompson & D. J. Harper (Eds.), Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners (pp. 147-162). Chichester UK: Wiley.

Fenekou, V., & Georgaca, E. (2010). Exploring the experience of hearing voices: A qualitative study. Psychosis, 2(2), 134-143.

Bilić, B., & Georgaca, E. (2007). Representations of “mental illness” in Serbian newspapers: A critical discourse analysis. Qualitative Research in Psychology, 4, 167-186.

Avdi, E., & Georgaca, E. (2007). Discourse analysis and psychotherapy: A critical review. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 9(2), 157-176.

Avdi, E., & Georgaca, E. (2007). Narrative research in psychotherapy: A critical review. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 80, 407-419.

Georgaca, E. (2004). Talk and the nature of delusions: Defending sociocultural perspectives on mental illness. Philosophy, Psychiatry and Psychology, 11(1), 87-94.

Georgaca, E. (2004). Factualisation and plausibility in ‘delusional’ discourse. Philosophy, Psychiatry and Psychology, 11(1), 13-23.

Georgaca, E. (2003). Exploring signs and voices in the therapeutic space. Theory and Psychology, 13(4), 541-560.

Georgaca, E. (2001). Voices of the self in psychotherapy: A qualitative analysis. British Journal of Medical Psychology, 74, 223-236.

Georgaca, E. (2000). Reality and discourse: A critical analysis of the category of delusions. British Journal of Medical Psychology, 73, 227-242.

Parker, I., Georgaca, E., Harper, D., McLaughlin, T., & Stowell-Smith, M. (1995). Deconstructing psychopathology. London: Sage.