Κοσμίδου Μαρία-Ελένη

Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
421α, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997308

Σπουδές