Μιχαλοπούλου Λητώ – Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία
Γραφείο: 416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο:

Η Λητώ Ελένη Μιχαλοπούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Εκπόνησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο πιστοποιημένο πρόγραμμα από το American Psychological Association (APA Accredited program) Σχολικής Ψυχολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ((The Pennsylvania State University, USA). Παράλληλα με τις σπουδές της εργάστηκε ως βοηθός ερευνήτρια στο Clearinghouse for Military Family Readiness at Penn State (Clearinghouse) του Ινστιτούτου Ερευνών στις Κοινωνικές Επιστήμες στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας.

Το 2019-2020 ανέλαβε καθήκοντα Επίκουρης Καθηγήτριας Έρευνας (Assistant Professor of Research) στο Clearinghouse. Το 2021-2022 ήταν ακαδημαϊκή υπότροφος Σχολικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ.

Από το 2019 μέχρι το 2021 συμμετείχε στη δεκαμελή ομάδα εργασίας σχολικών ψυχολόγων για την αμεροληψία, ετερογένεια, και συμπερίληψη στα σχολεία του National Association of School Psychologists (Equity, Diversity, and Inclusion Task Force).  Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος ευρωπαϊκών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών. Από το 2020 εώς και σήμερα είναι μέλος του Editorial Board for School Psychology Review

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στα πεδία της Σχολικής Ψυχολογίας και εστιάζονται σε θέματα αξιολόγησης, πολυπολιτισμικότητας και εφαρμογής πολυ-επίπεδων προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: ψυχολογική αξιολόγηση, επιστήμη της εφαρμογής, πολυπολιτσμικότητα, ψυχοκοινωνική στήριξη

Michalopoulou, L. E. & Vouyoukas, C. (2024). Friendship Dimensions in diverse Greek primary education classrooms: Roma students and their non-Roma peers. Intercultural Education, 35(3), 327–345. https://doi.org/10.1080/14675986.2024.2348372

Frank Webb, A. & Michalopoulou, L. E., (2021). School Psychologists as Agents of Change: Implementing MTSS in A Rural School District. Psychology in the Schools. 58(8), 1642–1654. https://doi.org/10.1002/pits.22521

Dupart, C., Malone, C. M., McNamara, K., Michalopoulou, L. E., Paige, L. Z., Talapatra, D., & Thomas-Presswood, T. (2020). Equity, Diversity, and Inclusion in NASP: Initial feedback from the field. Communiqué, 49(1), 20–21.

Michalopoulou, L. E., Welsh, J. A., Perkins, D. F., & Ormsby, L. (2017). Stigma and mental health service utilization in military personnel: A review of the literature. Military Behavioral Health, 1–14. https://doi.org/10.1080/21635781.2016.1200504

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Anagnostopoulou, E., & Michalopoulou, L. E (2017). Representation of culturally and linguistically diverse students among students with Learning Disabilities: A Greek paradigm. SAGE Special Issue: Student Diversity. https://doi.org/10.1177/2158244016686150

Tzouriadou, M., Vouyoukas, C., Anagnostopoulou, E., & Michalopoulou, L. E. (2016). Early intervention of kindergarten children at risk for developmental disabilities: A Greek paradigm. Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment, 3(4), 238–246.

Michalopoulou, L. E., & Schaefer, B. A. (2015). Reading comprehension among Pontian Greek students from the Former Soviet Union during upper elementary years. Arizona Working Papers in Second Language Acquisition & Teaching, 22, 47–61.

Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Menexes, G., Geka, M. & Michalopoulou, L. E. (2014). Intellectual disability and mothers’ stressors: A Greek Paradigm. Ψυχολογία, 21(4), 421–436.

 

Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο

Michalopoulou, L. E. (2021). Specific learning disabilities in students from diverse backgrounds: Discussing disproportionality issues. In M. Tzouriadou & S. Tzivinikou (Eds.), Learning Disabilities: From Assessment to Intervention (pp. 217-228). Cambridge Scholars Publishing.

Michalopoulou, L. E. (2021). Differentiating difference from disability in the SLD assessment of diverse students. In M. Tzouriadou & S. Tzivinikou (Eds.), Learning Disabilities: From Assessment to Intervention (pp. 229-260). Cambridge Scholars Publishing.

62