Ρούσση Παγώνα

Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία με γνωστική-συμπεριφορική κατεύθυνση
Γραφείο: 209A, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +32310997360

Η  Παγώνα Ρούσση αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Imperial College (1977), όπου διακρίθηκε με το HVA Briscoe Prize for Excellence in Inorganic Chemistry. Στη συνέχεια απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οργανική Χημεία από το ίδιο πανεπιστήμιο (1980). Το 1995 απέκτησε 2ο Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία από το Temple University, USA. Στο πλαίσιο της εκπόνησης Διδακτορικού Διπλώματος στην Κλινική Ψυχολογία απέκτησε εκτενή κλινική εκπαίδευση. To 2014 ολοκλήρωσε Εκπαίδευση στη Θεραπεία των Σχημάτων (Advanced Level Certified Schema Therapist), International Training & Certification Program in Schema Therapy, The New York and New Jersey Schema Therapy Institutes. Εκπονεί έρευνα στο χώρο του στρες και της αντιµετώπισής του και πιο ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της χρόνιας ασθένειας. Από το 1999 διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει τελέσει Αναπληρώτρια Σύνταξης (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού Translational Behavioral Medicine και Visiting Professor, Division of Population Science, Fox Chase Cancer Center/Temple Health).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα μου έχουν εστιαστεί σε μεγάλο βαθμό στο χώρο του στρες και της αντιμετώπισης του. Τα κύρια ερωτήματα που με απασχολούν είναι 1. σε ποιο βαθμό η ικανότητα να διακρίνει κανείς ανάμεσα σε καταστάσεις των οποίων η έκβαση είναι ελεγχόμενη και σε εκείνες των οποίων η έκβαση δεν είναι ελεγχόμενη σχετίζεται με την καλύτερη προσαρμογή και 2. σε ποιο βαθμό η ικανότητα να εναρμονίσει κανείς τις στρατηγικές αντιμετώπισης που θα υιοθετήσει με το βαθμό στον οποίο η κατάσταση είναι ελέγξιμη σχετίζεται με την καλύτερη προσαρμογή. Επιπλέον, ενδιαφέρομαι για την προσαρμογή στους στρεσογόνους παράγοντες μέσω εσωτερικών διεργασιών όπως είναι η γνωστική επεξεργασία. Πιο πρόσφατα ενδιαφέρομαι για την ανάπτυξη βραχείας διάρκειας παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. Ένας ακόμη χώρος που με ενδιαφέρει είναι η ποιότητα της κοινωνικής υποστήριξης στα ζευγάρια και η σχέση της με την κατάθλιψη.

Λέξεις κλειδιά: στρες, στρατηγικές αντιμετώπισης, κατάθλιψη, κοινωνική υποστήριξη, παρεμβάσεις βραχείας διάρκειας, αντίληψη ελέγχου, ποιότητα ζωής

Zisopoulos, G., Roussi, P., & Mouloudi, E. (2020). Psychological morbidity a year after treatment in intensive care unit. Health Psychology Research, 8(3). https://doi.org/10.4081/hpr.2020.8852

Kaliampos, A., & Roussi, P. (2018). Quality of partner support moderates positive affect in cancer patients. Psycho-oncology, 27, 1298-1304.

Roussi, P., Miller, S.M., Giri, V.N., Obeid, E., Wen, K-Y, Tagai, E.K., Scarpato, J., Gross, L., & Roy, G. (2018). Effects of a randomized trial comparing standard and enhanced counseling for men at high risk of prostate cancer as a function of race and monitoring style. Journal of Health Psychology. https://doi.org/10.1177/1359105316671188

Karademas, E.C., & Roussi, P. (2017). Financial strain, dyadic coping, relationship satisfaction, and psychological distress: A dyadic mediation study in Greek couples. Stress and Health, 33, 508-517.

Roussi, P., & Karademas, E. (2016). Greek couples coping with stress. In M.K. Falconier,  A.K. Randall,  & G. Bodenmann (Eds.), Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective. New York, NY: Routledge.

Kaliampos, A., & Roussi, P. (2017). Religious beliefs, coping, and psychological well-being among Greek cancer patients. Journal of Health Psychology, 22, 754-764.

Lee, M., Miller, S.M., Wen, K-Y, Hui, S.A., Roussi, P., Hernandez, E. (2015). Cognitive-behavioral intervention to promote smoking cessation for pregnant and postpartum inner city women. Journal of Behavioral Medicine, 38, 932-943.

Wen, K-Y, Miller, S.M., Roussi, P., Belton, T.D., Baman, J., Kilby, L., & Hernandez, E. (2015). A content analysis of self-reported barriers and facilitators to preventing postpartum smoking relapse among a sample of current and former smokers in an underserved population. Health Education Research, 30, 140-151.

Sherman, K.A., Miller, S.M., Roussi, P., & Taylor, A. (2015). Factors predicting adherence to risk management behaviors of women at increased risk for developing lymphedema. Supportive Care in Cancer, 23, 61-69.

Roussi, P., & Miller, S.M. (2014). Monitoring style of coping with cancer related threats: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine, 37, 931-954.

Miller, S.M., Roussi, P., Scarpato, J., Wen, K.Y., Zhu, F., & Roy, G. (2014). Randomized trial of print messaging: the role of the partner and monitoring style in promoting provider discussions about prostate cancer screening among African American men. Psycho-oncology, 23, 404-411.

Giannakou, Μ., Roussi, P., Kosmidis, M.H., Kiosseoglou, G.,  Adamopoulou, A., & Garyfallos, G. (2013). Adaptation of the Beck depression inventory – II to  Greek population. Hellenic Journal of Psychology, 10, 120-146. (In Greek)

Pateraki, E., & Roussi, P. (2013). Marital quality and well-being: The role of gender, marital duration, social support, and cultural context. In A. Efklides & D. Moraitou (Eds.), A Positive Psychology Perspective on Quality of Life (pp. 125-145). Dordrecht: Spiegel. Invited chapter.

Roussi, P., Sherman, K.A., Miller, S.M., Hurley, K., Daly, M.B., Godwin, A., & Buzaglo, J.S. (2011). The identification of cognitive profiles among women considering BRCA1/2 testing through the utilization of cluster analytic techniques. Psychology and Health, 26, 1327-1343.

Miller, S.M., Roussi, P., & Scarpato, J. (2010). New Strategies in Ovarian Cancer: patient decision-making about prophylactic oophorectomy among women at high risk of developing ovarian cancer. Clinical Cancer Research, 16, 5094-5106.

Roussi, P., Sherman, K.A., Miller, S.M., Buzaglo, J.S., Daly, M.B., Ross, E., & Taylor, A. (2010). Enhanced counseling for women undergoing BRCA1/2 testing: Impact on knowledge and psychological distress – results from a randomized clinical trial. Psychology and Health, 25, 401-415.

Miller, S.M., & Roussi, P.  (2010). Psychosocial issues in cervical cancer screening. In J. C. Holland, W. S. Breitbart, P. B. Jacobsen, M. S. Lederberg, M. J. Loscalzo, & R. McCorkle (Eds.) Psycho-oncology (2nd ed.) (pp. 84-89). New York, NY: Oxford University Press.

Vassilaki, Ε., Roussi, P., Moschandreas, J., & Kritikos, I. (2008). Perceived control, coping and their relationship to mood in a Greek rheumatoid arthritis population. Studia Psychologica, 50, 95-107.

Roussi, P., & Avdi, E. (2008). Meaning-making and Chronic Illness: Cognitive and narrative approaches. Hellenic Journal of Psychology, 5(2), 147-178.

Roussi, P., Krikeli, V., Hatzidimitriou, C., & Koutri, I. (2007). Patterns of coping, flexibility in coping and psychological distress in women diagnosed with breast cancer. Cognitive Therapy and Research, 31, 97-109.

Roussi, P., Rapti, F., & Kiosseoglou, G. (2006). Coping and psychological sense of community: An exploratory study of urban and rural areas in Greece. Anxiety, Stress, and Coping, 19, 161-173.

Miller, S.M., Roussi, P., Daly, M.B., Buzaglo, J.S., Sherman, K., Godwin, A.K., Balshem, A., & Atchison, M.E. (2005). Enhanced counseling for women undergoing BRCA1/2 testing: Impact on subsequent decision making about risk reduction behaviors. Health Education and Behavior, 32, 654-667.