Ακύρωση ωρών συνεργασίας κ. Ζηλιασκοπούλου, 29.3.2023

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Δ. Ζηλιασκοπούλου ακυρώνονται την Τετάρτη 29/3 λόγω έκτακτου κωλύματος.