Ε. Αυδή: Ακύρωση ωρών συνεργασίας

Οι ώρες συνεργασίας την Παρασκευή 24/3/23 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής μου σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος.