Ε. Αυδή: ‘Ωρες συνεργασίας 19/5/23

Οι ώρες συνεργασίας δεν θα γίνουν την Παρασκευή 19/5/23, με βάση την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.