Ε. ΑΥΔΗ: ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2023-24

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα αναλάβω την εποπτεία 4-6 πτυχιακών  εργασιών.

Αναλαμβάνω την εποπτεία εργασιών σε θέματα που προτείνουν οι φοιτητές/τριες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Εποπτεύω συνήθως ομάδες των δύο ατόμων ανά εργασία. Η εποπτεία γίνεται ομαδικά, με συχνότητα ανά δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους.Η εργασία πρέπει να είναι ερευνητική και κατά προτίμηση να χρησιμοποιείται κάποια από τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας για να διερευνηθεί κάποιο θέμα στο πεδίο της κλινικής ψυχολογίας, ιδανικά θέμα που σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου.

Είναι σημαντικό οι φοιτητές/τριες να έχουν σκεφτεί και διασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συμμετέχοντες/ουσες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τείνω να μην αναλαμβάνω εργασίες που αφορούν άμεσα κλινικό πληθυσμό. Μπορείτε όμως να κάνετε την έρευνά σας με γενικό πληθυσμό ή με επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Για την επιλογή των εργασιών που θα εποπτεύσω θα λάβω υπόψη:

α) την ποιότητα της πρότασης και τη συνάφεια του θέματος με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου

β) σε περίπτωση ποιοτικής έρευνας, γνώση της ποιοτικής μεθοδολογίας, όπως φαίνεται από την επιτυχή παρακολούθηση του ποιοτικού κύκλου του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ και του μαθήματος Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία, όπως και άλλων σχετικών μαθημάτων

γ) τον σχεδιασμό και τα πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη έρευνα (π.χ. πρόσβαση στο δείγμα)

δ) δέσμευση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επίβλεψης και εκπόνησης της μελέτης για δύο εξάμηνα

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν την πρότασή τους από την ιδρυματική τους ηλεκτρονική διεύθυνση ως τη Δευτέρα 29 Μαΐου στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση avdie@psy.auth.gr.

Στο μήνυμα θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα παρακάτω:

  • Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, τρέχον εξάμηνο σπουδών, ηλεκτρονική διεύθυνση και των δύο ατόμων της ομάδας
  • Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (θέμα, δείγμα, διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων). Θα ήθελα να αναφερθείτε συγκεκριμένα, εφόσον το γνωρίζετε, τη δυνατότητα πρόσβασης στο δείγμα, π.χ. πώς θα βρείτε και θα προσεγγίσετε τους συμμετέχοντες, αν έχετε ήδη πρόσβαση στον συγκεκριμένο πληθυσμό και πώς. (έως 250 λέξεις)
  • Ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης των μαθημάτων και βαθμολογία σε αυτά: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (Ποιοτικός κύκλος), Ποιοτική Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και άλλα σχετικά μαθήματα μεθοδολογίας.

Υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσω μαζί σας ηλεκτρονικά για διευκρινίσεις, πριν την τελική επιλογή.

Στις αρχές Ιουνίου θα αποφασίσω ποιες διπλωματικές θα αναλάβω και θα σας στείλω ένα μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε άμεσα αν συμφωνείτε να συνεργαστούμε.

Ευρυνόμη Αυδή