Ε. Κωνσταντινοπούλου: Αναπλήρωση μαθήματος ΨΥ 802: Διαταραχές Μνήμης

Την Τετάρτη, 05/04/23 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος. Η αναπλήρωση θα γίνει στις 8:30-11:00, στην αίθουσα 03.