ΨΥ 572 Κλινική Ψυχολογία: Συμπεριφορική/Γνωστική-Συμπεριφορική προσέγγιση: Αναπληρώσεις μαθήματος

Για το μάθημα ΨΥ 572 Κλινική Ψυχολογία: Συμπεριφορική/Γνωστική-Συμπεριφορική προσέγγιση (διδάσκουσα Δ. Ζηλιασκοπούλου) θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις:

Δευτέρα 24.4.23, 8:30-11:00, αμφ. Β. Νέα Φιλοσοφική

Δευτέρα 8.4.23, 8:30-11:00, αμφ. Β. Νέα Φιλοσοφική