Ελευθερία Ν. Γωνίδα: Πτυχιακές εργασίες 2023-24


Όσες/οι φοιτήτριες/ές ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε πτυχιακή εργασία υπό την εποπτεία μου κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα μέχρι και τις 3 Ιουνίου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO11qW9SwscqmK9GpU9OE3zVc2kFJLJ6E1ixtm8oesOOa5RQ/viewform

Οι εργασίες σας μπορεί να είναι βιβλιογραφικές ή ερευνητικές σε θέματα που εμπίπτουν στα πεδία της Εκπαιδευτικής, Σχολικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, είναι καλό να έχουν σχέση με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους. Μετά την επιλογή σας, θα κληθείτε σε συνάντηση για να συζητήσουμε το τελικό θέμα σας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα με τη χρήση του ΑΕΜ σας στις 6 Ιουνίου.

Ελευθερία Γωνίδα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης