Δ. Ζηλιασκοπούλου: Αναπλήρωση μαθήματος ΨΥ 673 Ψυχολογία Υγείας

Την Τετάρτη 3/5 στις 9:00-10:30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΨΥ673 (διδάσκουσα Δ. Ζηλιασκοπούλου) στην αίθουσα 0.3 ΝΠ.