Δ. Μωραΐτου – Εποπτεία πτυχιακών εργασιών ακαδ. έτους 2023-24

Όσες/οι φοιτήτριες/τές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μαζί μου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, μπορούν να μου στείλουν μήνυμα στο demorait@psy.auth.gr μέχρι τις 17/6/2023. Θα απαντήσω στα μηνύματα μετά την ημερομηνία αυτή.

Προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακής διπλωματικής υπό την εποπτεία μου

Α) να διαρκεί τουλάχιστον 2 εξάμηνα η εκπόνηση

Β) να αφορά θέμα που εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της γηροψυχολογίας

Γ) να περιλαμβάνει ποσοτική μελέτη, πράγμα που απαιτεί καλή γνώση χρήσης του SPSS ή σχετικών με αυτό προγραμμάτων και συλλογή δεδομένων από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας